DeGem Masterpiece Sdn Bhd – DeGem

國家/地區: 馬來西亞

關於DeGem Masterpiece Sdn Bhd – DeGem:

DeGem Masterpiece Sdn Bhd 是馬來西亞當地唯一一家將最豐富的彩色寶石及鑽石首飾系列帶到該國的珠寶商,成功創立了自己的特色市場。該零售商一直以此區別而自豪,自1980年起為該地區的精英及具鑑賞力的客戶服務。