DeGem Masterpiece Sdn Bhd – DeGem

国家/地区: 马来西亚

关于DeGem Masterpiece Sdn Bhd – DeGem:

DeGem Masterpiece Sdn Bhd 是马来西亚当地唯一一家将最丰富的彩色宝石及钻石首饰系列带到该国的珠宝商,成功创立了自己的特色市场。该零售商一直以此区别而自豪,自1980年起为该地区的精英及具鉴赏力的客户服务。